Szczegółowy plan zawodów II stopnia

XXII Olimpiady Informatycznej

w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński,

Wydział Matematyki i Informatyki,

ul. Łojasiewicza 6


Wtorek - 10.02.2015 r.


Czas

Treść

Uwagi

700 – 730

Śniadanie dla nocujących w hotelu "NAWOJKA"

ul. Reymona 4

800 – 830

Przyjazdy zawodników, pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni

Wydz. Mat-Inf. UJ, szatnia na parterze

830 – 855

Sprawdzenie listy obecności, rozdanie identyfikatorów i teczek zawierających: plan zawodów, regulamin, ustalenia techniczne

Sala 0004

900 – 945

Uroczystość rozpoczęcia zawodów

Omówienie spraw organizacyjnych i regulaminowych

Sala 0004

945 – 1030

Sprawdzanie przez zawodników sprzętu i oprogramowania

Laboratoria A, B, C, D, E

1030 – 1055

Przerwa, drugie śniadanie

Bufet w sali przy laboratoriach

1055 – 1100

Identyfikacja zawodników, zajmowanie stanowisk

Laboratoria A, B, C, D, E

1100 – 1400

Zawody próbne

Laboratoria A, B, C, D, E

1100 – 1230

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

1400 – 1445

Obiad dla wszystkich zawodników

Rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym

Sekretariat zawodów p. 3053 IIIp.

1500 – 1545

Wykład: dr. Lech Duraj

""

Sala 0004

1545 – 1615

Omówienie zadań dnia próbnego, wręczenie raportów wstępnego sprawdzania i zgłaszanie ewentualnych reklamacji

Sala 0004

1700 – 1730

Kolacja dla zawodników nocujących w hotelu "NAWOJKA"

ul. Reymonta 4

1900 – 2100

Seans filmowy "Gra tajemnic"

Kino pod Baranami, Rynek Główny 27


Środa - 11.02.2015 r.


Czas

Treść

Uwagi

700 – 730

Śniadanie dla nocujących w hotelu "NAWOJKA"

ul. Reymonta 4

840 – 855

Identyfikacja zawodników i zajmowanie stanowisk

Laboratoria A, B, C, D, E

900 – 1400

Pierwszy dzień zawodów

Laboratoria A, B, C, D, E

900 – 1030

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

1400 – 1530

Obiad dla wszystkich zawodników

Rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym

Sekretariat zawodów p. 3053 IIIp.

1530 – 1700

Omówienie rozwiązań zadań z pierwszego dnia, wręczenie raportów wstępnego sprawdzania, zgłaszanie ewentualnych reklamacji

Sala 0004

1730 – 1800

Kolacja dla zawodników nocujących w hotelu "NAWOJKA"

ul. Reymona 4


Czwartek - 12.02.2015 r.


Czas

Treść

Uwagi

700 – 710

Wykwaterowanie się osób mieszkających w hotelu "NAWOJKA"

Reymonta 11, recepcja DS "Nawojka”

710 – 730

Śniadanie dla nocujących w hotelu "NAWOJKA"

ul. Reymonta 4

840 – 855

Identyfikacja zawodników i zajmowanie stanowisk

Laboratoria A, B, C, D, E

900 – 1400

Drugi dzień zawodów

Laboratoria A, B, C, D, E

900 – 1030

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

1400 – 1530

Obiad dla wszystkich zawodników

Rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym

Sekretariat zawodów p. 3053 IIIp.

1530 – 1700

Omówienie rozwiązań zadań z drugiego dnia, wręczenie raportów wstępnego sprawdzania, zgłaszanie ewentualnych reklamacji

Sala 0004

1700

Zakończenie zawodów